Nasze Przedszkole

Przedszkole Miejskie Nr 2 powstało w 1988 r. Obecnie jest największą placówką na terenie miasta – o wysokim standardzie, spełniającą niezbędne normy bezpieczeństwa. Jest to komfortowy, przestronny i w pełni bezpieczny obiekt. Zarówno elewacje, jak i wnętrza przedszkola utrzymane są w słonecznych, ciepłych i przyjaznych dzieciom barwach, a ogród przedszkolny wyposażony w nowy sprzęt i bezpieczny taras do zabaw.

 

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3-6 lat, które są podzielone na 6 grup wiekowych. Zespół pedagogiczny, to doświadczona kadra posiadająca wyższe wykształcenie pedagogiczne z zakresu wychowania przedszkolnego, która stara się stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do zabawy i nauki.

 

Wszyscy pracownicy przedszkola aktywnie angażują się w życie placówki, przywiązują ogromną dbałość o estetykę przedszkola, funkcjonalne urządzenie sal oraz o wzbogacenie bazy dydaktycznej.

 

Realizując cele edukacyjne w przedszkolu zwraca się szczególną uwagę, aby proces nauczania realizowany był zgodnie z najnowszymi zasadami dydaktyki. Uczy się metodami aktywizującymi, stwarza się system pomocy dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi, wspiera w rozwijaniu indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci. Nauczycielki w swojej pracy opierają się na założeniach Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, włączają do tego programy autorskie oraz ogólnopolskie projekty edukacyjne.

 

Placówka organizuje różnorodne zajęcia rozwijające zdolności twórcze i artystyczne. Dzieci mogą korzystać nieodpłatnie z zajęć języka angielskiego i logopedycznych. W trakcie codziennych zajęć rozbudzamy i rozwijamy zainteresowania dzieci plastyką, muzyką, literaturą, teatrem i tańcem.

 

Dużą uwagę przywiązuje się do lokalnych i narodowych tradycji kulturowych, zapoznaje wychowanków z kulturą innych czasów i regionów, przedszkole organizuje i uczestniczy w imprezach kulturalnych, organizuje wycieczki. Wychowankowie przedszkola biorą udział w przeglądach teatralnych, konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych zajmując czołowe miejsca, dyplomy i wyróżnienia na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i miejskim.

 

Przedszkole stara się być otwarte na środowisko, w którym funkcjonuje. Wychowankowie przedszkola uczestniczą w życiu kulturalnym miasta, biorąc udział w uroczystościach miejskich, przedstawiając programy artystyczne z okazji obchodów Święta Flagi, Dni Miasta, Dni Dziecka, a także uczestniczą w różnych akcjach charytatywnych.

Co roku w kalendarium uroczystości jest: Dzień Przedszkolaka, pasowanie na przedszkolaka, spotkanie z Mikołajem, opłatek, Dzień Babci i Dziadka, powitanie wiosny, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, uroczyste pożegnanie starszaków. Organizuje się także przedstawienia teatralne, koncerty, zabawy andrzejkowe z wróżką, bale przebierańców, dni otwarte przedszkola, pikniki rodzinne.

 

Przedszkole posiada swój plan rozwoju stawiając na wszechstronną współpracę z rodzicami. Stwarza warunki, aby rodzice byli zadowoleni z przedszkola, czynnie uczestniczyli w uroczystościach przedszkolnych, byli pomysłowi i pomocni, gotowi do otwartych rozmów z wychowawcami. Rodzice są współgospodarzami przedszkola i wspólnie z Radą Pedagogiczną wspierają wysiłki na rzecz dzieci, inicjują przedsięwzięcia wychowawcze, wspomagają finansowo przedszkole.

 

Przedszkole utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu, promuje swoje osiągnięcia w gazecie regionalnej, lokalnej, na stronie internetowej, na tablicach miejskich opracowując artykuły o swojej działalności, dla rodziców, nauczycieli, mieszkańców miasta.

 

Na przestrzeni minionych lat przedszkole zapracowało sobie na miano – placówki przyjaznej, atrakcyjnej i kipiącej pomysłami, zapewniającej wychowankom dobry start w szkole. Inicjuje nowe przedsięwzięcia i koncepcje. Stara się dotrzymać kroku rozwojowi technicznemu. Wiele udało nam się osiągnąć ale i wiele wyzwań przed nami.

 

Zdajemy sobie sprawę, że nie zastąpimy Mamy i Taty, ale dołożymy wszelkich starań, aby dzieci czuły się u nas radośnie, bezpiecznie. Dążymy do tego, aby poznawanie, tworzenie i uczenie sprawiało dzieciom dużo radości i motywowało do odkrywania tajemnic otaczającego ich świata.

 
 
 
Nasz adres:

ul. Marii Konopnickiej 21 a
37-200 Przeworsk
Tel.: 16 6487914
E-mail: pm2@przeworsk.um.gov.pl

Jesteśmy na:
Copyright © 2023. Przedszkole Miejskie Nr 2 w Przeworsku.