Informacje dla Rodziców

Zapisy do Przedszkola

Zarządzenie Nr 2/2024 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 3 stycznia 2024 r.   w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk w roku szkolnym 2024/2025   Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. […] więcej...

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu 600 – 800 Schodzenie się dzieci. Zabawy w/g inwencji dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy integrujące grupę, praca indywidualna lub w małych zespołach o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, kontakty z rodzicami. 800 – 830 Dzieci starsze – ćwiczenia […] więcej...

Opłaty

Opłaty za pobyt i wyżywienie w przedszkolu   W Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Przeworsku zapewnia się pięć godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie od 800 do 1300 – Uchwała Nr XXXI/262/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2016 oraz Statut Przedszkola. Uchwała Nr LV/668/2023 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 kwietnia 2023 oraz […] więcej...

Zestaw programów

Zestaw programów wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup na rok szkolny 2023/2024   „Program Wychowania Przedszkolnego”, autor: Wiesława Żaba – Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo, wydawnictwo Grupa MAC S.A – grupy: Myszki, Krasnale, Promyczki, Zajączki, Pszczółki, Smerfy „Smacznie, zdrowo, kolorowo”, autor B. Bujny, M. Zając, M. Maziarz – grupy: Myszki, Krasnale, Promyczki, Zajączki, Pszczółki, Smerfy „Bawimy się w teatr”, autor […] więcej...

Podstawa programowa

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno – wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „przedszkolakami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie […] więcej...

Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny   Informujemy o możliwości założenia Karty Dużej Rodziny będącej imiennym dokumentem uprawniającym do korzystania ze zniżek w ramach programu wsparcia dużej rodziny na terenie miasta Przeworska.   DUŻA RODZINA – należy przez to rozumieć rodzinę: zamieszkującą pod wspólnym adresem na terenie miasta Przeworska, składającą się z rodziców, rodzica lub opiekuna, posiadająca na utrzymaniu troje […] więcej...
Nasz adres:

ul. Marii Konopnickiej 21 a
37-200 Przeworsk
Tel.: 16 6487914
E-mail: pm2@przeworsk.um.gov.pl

Jesteśmy na:
Copyright © 2023. Przedszkole Miejskie Nr 2 w Przeworsku.