• Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
  • Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
  • Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
MENU WITRYNY
Start
Aktualności
Ogłoszenia
Dla rodziców
Galeria
Personel
Rada rodziców
Publikacje
O nas
Napisz do nas
RODO


Polecamy również
 
Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

600 - 800
Schodzenie się dzieci. Zabawy w/g inwencji dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy integrujące grupę, praca indywidualna lub w małych zespołach o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym, kontakty z rodzicami.
800 - 830
Dzieci starsze - ćwiczenia poranne. Dzieci młodsze - zabawy ruchowe. Czynności porządkowo - gospodarcze w sali, zabiegi higieniczo - sanitarne, przygotowanie do śniadania, promowanie nawyków prozdrowotnych;
830 - 900
Śniadanie. Dzieci starsze - doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków. Dzieci młodsze - wdrażanie dzieci do samodzielnego spożywania posiłków;
900 - 1130
Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zabawy i zajęcia edukacyjne, ruchowe i umuzykalniające, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych,stymulujący rozwój dzieci, zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki i inne formy aktywności w sali i na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe,tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno- technicznych, wspieranie działań twórczych przez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą - stymulowanie rozwoju dzieci, wyzwalanie aktywności, tworzenie warunków umożliwiających zdobywanie nowych doświadczeń, wiedzy, umiejętności, postaw we wszystkich obszarach rozwoju, przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe, zabiegi higieniczno - sanitarne;
1130 - 1200
Obiad. Ćwiczenia umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. Pogadanki na temat zdrowego stylu i sposobu odżywiania;
1200 - 1400
Dzieci młodsze - relaks przy muzyce, doskonalenie umiejętności samoobsługi, rozbierania i ubierania się, czas na bajkę. Dzieci starsze - słuchanie bajek, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym. Praca indywidualna lub w małych zespołach - zabawy dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, inne formy aktywności;
1400 - 1430
Prace porządkowo - gospodarcze, zabiegi higieniczno - sanitarne. Podwieczorek. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków;
1430 - 1630
Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, zajęcia o charakterze wychowawczym, pobyt na świeżym powietrzu, rozmowy indywidulane, rozchodzenie się dzieci.
 
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 
Rodzice proszeni są o respektowanie ramowego rozkładu dnia ze szczególnym uwzględnieniem godzin posiłków oraz minimum programowego (800 - 1300), które są obowiązkowe dla dzieci 6 letnich realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
625 ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH - PRZEWORSK 1393-2018

Uczymy dzieci


 

Facebook
 
 
Obecnie na stronie
Copyright © Urząd Miasta Przeworska