• Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
  • Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
  • Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
MENU WITRYNY
Start
Aktualności
Ogłoszenia
Dla rodziców
Personel
Rada rodziców
Publikacje
O nas
Statut
Napisz do nas
RODO
Deklaracja dostępności


Polecamy również
 
Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

600 - 800
Schodzenie się dzieci. Zabawy w/g inwencji dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy integrujące grupę, praca indywidualna lub w małych zespołach o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, kontakty z rodzicami.
 
800 - 830
Dzieci starsze - ćwiczenia poranne. Dzieci młodsze - zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania, czynności porządkowo- higieniczne, pełnienie dyżurów, wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych.
 
830 - 900
Śniadanie. Dzieci starsze - doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków. Dzieci młodsze - wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłków.
 
900 - 1130
Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, religia. Zabawy edukacyjne, ruchowe i umuzykalniające, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych stymulujących rozwój dzieci, zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki i inne formy aktywności w sali i na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno- technicznych, wspieranie działań twórczych przez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą - stymulowanie rozwoju dzieci, wyzwalanie aktywności, tworzenie warunków umożliwiających zdobywanie nowych doświadczeń, wiedzy, umiejętności, postaw we wszystkich obszarach rozwoju, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie. Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo- higieniczne, pełnienie dyżurów, wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych;
 
1130 - 1200
Obiad. Ćwiczenia umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. Pogadanki na temat zdrowego stylu i sposobu odżywiania.
 
1200 - 1400
Dzieci młodsze - odpoczynek poobiedni, relaks przy muzyce, czas na bajkę, doskonalenie umiejętności samoobsługi, rozbierania i ubierania się. Dzieci starsze - kontynuacja działalności edukacyjnej, słuchanie bajek, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie, ćwiczenia grafomotoryczne.
 
1400 - 1430
Prace porządkowo- higieniczne. Podwieczorek. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.
 
1430 - 1630
Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy ruchowe, zabawy swobodne, zabawy inspirowane zajęciami przedpołudniowymi lub wynikające z potrzeb, zainteresowań dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, zajęcia o charakterze wychowawczym, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, rozchodzenie się dzieci.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
Uczymy dzieci


 

Facebook
 
 
Praca na odległość


 
Obecnie na stronie
Odwiedza nas: 1 gość
Copyright © Urząd Miasta Przeworska