• Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
  • Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
  • Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
MENU WITRYNY
Start
Aktualności
Ogłoszenia
Dla rodziców
Personel
Rada rodziców
Publikacje
O nas
Statut
Napisz do nas
RODO
Deklaracja dostępności


Polecamy również
 
Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

 
Informujemy o możliwości założenia Karty Dużej Rodziny będącej imiennym dokumentem uprawniającym do korzystania ze zniżek w ramach programu wsparcia dużej rodziny na terenie miasta Przeworska.
 
DUŻA RODZINA - należy przez to rozumieć rodzinę:
  • zamieszkującą pod wspólnym adresem na terenie miasta Przeworska, składającą się z rodziców, rodzica lub opiekuna, posiadająca na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się, studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;
  • dużą rodziną w rozumieniu uchwały są także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, jako formy rodzinnej pieczy zastępczej określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy zstępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.),
 
1. Uprawnienie do korzystania z programu nabywa osoba, na rzecz której wydano Kartę, zamieszkująca na terenie miasta Przeworska.
2. Odpłatność za bilet wstępu za godzinę na siłownię w hali sportowej im. T. Ruta przy ul. Misiągiewicza w Przeworsku wynosi 1 zł.
3. Odpłatność za całodniowy bilet wstępu na obiekt miejskiej pływalni odkrytej w Przeworsku przy ul. Krakowskiej wynosi 1 zł.
4. Nie pobiera się opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej, obejmujące zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo - wychowawcze za dziecko posiadające Kartę.
5. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku:
a) w cenniku opłat jednorazowych za wstęp na krytą pływalnię zobowiązany jest uwzględnić w cenniku cenę 3 zł.
b) w cenniku opłat za kursy pływania zobowiązany jest uwzglednić zmniejszenie odpłatności o 20%.
6. Miejski Ośrodek Kultury zobowiązany jest uwzglednić w cenniku zmniejszenie odpłatności dla dzieci i młodzieży posiadających Kartę za uczestnictwo w zajęciach kół zainteresowań o 20%.
 
Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania ze zniżek na terenie miasta Przeworska jest okazanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku uprawnionych dzieci i młodzieży odpowiednio legitymacją szkolną lub studencką - nie dotyczy dzieci do lat 7.
 
Jednostką koordynującą realizację programu i wydającą Kartę jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku.
 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
Uczymy dzieci


 

Facebook
 
 
Praca na odległość


 
Obecnie na stronie
Odwiedza nas: 1 gość
Copyright © Urząd Miasta Przeworska