• Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
 • Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
 • Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
MENU WITRYNY
Start
Aktualności
Ogłoszenia
Dla rodziców
Personel
Rada rodziców
Publikacje
O nas
Statut
Napisz do nas
RODO
Deklaracja dostępności


Polecamy również
 
Janusz Korczak - król dzieci
15.03.2012.

Janusz Korczak - król dzieci, człowiek...o którym, trudno zapomnieć.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka oddając mu hołd w 70 rocznicę śmierci.

Janusz Korczak należy do wielkich autorytetów intelektualnych i moralnych obecnej doby. Swoją biografią, działalnością społeczno-kulturalną, medyczną, literacką i pedagogiczną przekraczał tradycyjne podziały między narodowościami, religiami, orientacjami politycznymi i statusami społecznymi. Całe swoje życie, aż po tragiczny koniec, wierny był idei służenia dziecku i jego sprawie. Praca z dziećmi była, jak sam podkreślał, źródłem radości, a nie przejawem poświęcenia. Domagał się uznania dziecka za pełnowartościowego człowieka od chwili narodzin i na każdym etapie swego istnienia. Uważał, że dziecko ma prawo być sobą, być takim, jakim jest. Dziecko to osoba, która ma swoją godność, swoje prawa, swoje obywatelskie miejsce w rodzinie, szkole i społeczeństwie. Korczakowskie prawa dziecka są aktualne do dziś. Jego myśli, idee, jego cele ocalały i większość z nich zrealizowano w Konwencji Praw Dziecka.

Z naczelnej zasady przyjętej przez J.Korczaka, iż dziecko jest człowiekiem wynika troska o wciąż gwałcone przez dorosłych prawa. Spośród wielu praw, o których pisał i o które walczył, jako zasadnicze należy wymienić:

Prawo do szacunku
Jest to prawo najbardziej lekceważone we współczesnym świecie. Dzieci trzeba nie tylko kochać, ale też dobrze traktować, a to oznacza indywidualne podejście do każdego wychowanka. Wielu starań powinno dołożyć społeczeństwo, by uczeń miał prawo do poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.

Prawo do niewiedzy
Dla kilkuletniego dziecka nie wszystko jest proste i jasne jak nam się wydaje.
Otaczający świat jest dla niego nieznany. Dorośli powinni mieć wiele wyrozumiałości i cierpliwości wobec niekończących się pytań dziecka.
W konwencji czytamy:
" Zadaniem dorosłych jest cierpliwe i wytrwałe niesienie pomocy podopiecznym w chwili, gdy potrzebują oni przewodnika, by wybrać i zdecydować kim być, co robić, jaką postawę przyjąć w zbiorowości ludzkiej i na podstawie jakich wartości budować przyszłość."

Prawo do niepowodzeń i łez
Nie wolno oskarżać dziecka za niepowodzenia, lecz należy cierpliwie czekać, aż dziecko wydorośleje, nabierze życiowego doświadczenia. Zamiast karania współczesna psychologia proponuje - " pokaż dziecku jak można naprawić zło".

Prawo do upadków
Obcując na co dzień z dziećmi nie powinno nas dziwić, że dzieci upadają czy grzeszą. Wychowawca uznając prawo do upadku, akceptując błędy podopiecznych musi pamiętać, że jego obowiązkiem jest obserwowanie zachowania, wyjaśnianie przyczyn nieprawidłowości i odchyleń w rozwoju oraz podejmowanie działań kompensacyjnych wobec dzieci, które tego potrzebują.

Prawo do własności
Poszanowanie tego prawa jest konieczne zarówno ze strony nauczycieli jak i rodziców. Uczymy dzieci, że mają prawo do własności, ale również powinny je respektować wobec innych.

Prawo do tajemnicy
Dzieci, nawet te najmłodsze, mają swoje tajemnice osobiste, rodzinne czy koleżeńskie. Dorośli powinni je szanować. Nauczyciel szanujący tajemnicę dziecka, uczy swoją postawą, że są sprawy, o których nie mówi się wszystkim.

Prawo do radości
J. Korczak w swoim pamiętniku pisał - "dziecku potrzebna jest jasność szczęścia i ciepło miłości.... Niech dzieci się śmieją, niech będą wesołe."
Dziecko powinno wychowywać się w miłej i serdecznej atmosferze, pełnej uśmiechu i radości.

Prawo do wypowiadania swoich myśli i uczuć
Łamanie tego prawa jest krzywdą wyrządzoną dziecku, którą trudno w życiu naprawić. Należy dać dziecku prawo do wyrażania własnych poglądów i uczuć, przyjmując je stosownie do wieku i dojrzałości dziecka. Dzieci potrzebują tego, by ich uczucia były akceptowane i doceniane.

Prawo do dnia dzisiejszego
Dziecko żyje teraźniejszością, bieżącą chwilą i to liczy się najbardziej. Wszystko co było w przeszłości czy dopiero ma nadejść, nie jest dla niego tak ważne.
"Dla jutra lekceważy się to, co je dziś cieszy, smuci, dziwi gniewa, zajmuje. Dla jutra, którego nie rozumie (...) kradnie się lata życia" - to słowa J.Korczaka.

Rok Janusza Korczaka to wielka lekcja, tak wiele możemy nauczyć się od Korczaka. Jego postać, jego życie pozwalają nam lepiej poznać, zrozumieć, mądrzej wychowywać nasze dzieci, rozwijać z nimi lepsze relacje i wspólnie budować przyszłość dzieci, rodziców i całego społeczeństwa.

Według Korczaka „dobry wychowawca - opiekun” musi spełnić przede wszystkim podstawowy wymóg, jakim jest poznanie samego siebie: „Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie – zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny – zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków. Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim .”

Wychowawca powinien odznaczać się autentyczną pracowitością, zajmować się ciągłym i wszechstronnym poznawaniem dziecka, gdyż tylko wtedy będzie on mógł zrozumieć świat dziecka, jego problemy oraz rozpoznać wiele jego potrzeb.

Zasady, których przestrzeganie może pomóc wychowawcom we współpracy z dziećmi:

 • Pracuj nad wzbogaceniem duchowym własnej osobowości, aby wychowawcza pewność siebie nie przeszła w samowolę, prostota w prostactwo. Przede wszystkim siebie pilnuj, nie dzieci.
 • Wychowuj konstruktywnym przykładem codziennym.
 • Ucz się bezinteresowności. Pomagając dzieciom nie pozuj na doskonałość.
 • Pamiętaj, że im mizerniejszy poziom duchowy i bezbarwniejsze oblicze moralne wychowawcy - tym większa troska o spokój i wygodę. Tym więcej nakazów i zakazów.
 • Stwarzaj serdeczną atmosferę i staraj się jak najlepiej poznać dzieci, które wychowujesz.
 • Bądź wyrozumiały i wiedz, że dzieci są naturalne - nie mają doświadczenia w ogładzie form towarzyskich.
 • Nie wymuszaj prawidłowego zachowania się. Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy - każdy człowiek ma zalety i wady. Opieraj się na mocnych stronach wychowanka.
 • Ucz cenić prawdę, ale i rozpoznawać kłamstwo. Szanować i pogardzać. Nie tylko ulegać, ale i buntować się.
 • Uwzględniaj sytuację osobistą dziecka, jednak nie naruszaj jego prywatności. Nie zdradzaj tajemnic i zwierzeń. Nie łam słowa honoru.
 • Nie przypisuj dzieciom własnych niedomagań i pomyłek.

 

Chcąc uczcić rok korczakowski w naszym przedszkolu został utworzony kącik, w którym została opracowana fotogazetka prezentująca:

 • postać Janusza Korczaka
 • jego dorobek literacki
 • prezentację działań na rzecz dzieci

 

Przez cały rok na tablicach przedszkolnych będą prezentowane złote myśli Janusza Korczaka

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

W roku Korczakowskim zastanówmy się nad tym co możemy zrobić by życie dziecka było pełniejsze i bardziej radosne. Z dzieci, które mają dobre dzieciństwo i dobrych wychowawców wyrosną twórczy ludzie.

Barbara Bujny

 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Uczymy dzieci


 

Facebook
 
 
Praca na odległość


 
Obecnie na stronie
Copyright © Urząd Miasta Przeworska
betvolem.combetlikegir.comanadolu casinowiibet.comrestbetcdn.comebetebet.combetturkeytwitch viewer bothack forum