• Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
  • Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
  • Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
MENU WITRYNY
Start
Aktualności
Ogłoszenia
Dla rodziców
Personel
Rada rodziców
Publikacje
O nas
Statut
Napisz do nas
RODO
Deklaracja dostępności


Polecamy również
 
RODO
Klauzula informacyjna
04.06.2018.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 
dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Przeworsku z siedzibą: 37-200 Przeworsk, ul. Marii Konopnickiej 21 A w okresie uruchomienia placówki w reżimie sanitarnym, w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
 
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
 
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 2 w Przeworsku z siedzibą: 37-200 Przeworsk, ul. Marii Konopnickiej 21 A,
  • kontakt do Inspektora Ochrony Danych - Sławomir Rejman, tel. 694 313 694, e-mail slawek.rejman@gmail.com
  • Pani/Pana dane osobowe, a także dane Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz zachorowaniu na covid-19, a także prawidłowego funkcjonowania przedszkola - w okresie uruchomienia placówki w reżimie sanitarnym, w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Przetwarzanie danych w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz zgodnie ze Statutem Przedszkola, a także przepisy szczególne wprowadzone w okresie wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w szczególności w oparciu o § 4d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn. zm.) oraz wytycznych GIS z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, a także rekomendacji MZ i MEN, a także wypełnienie w tym zakresie zadań publicznych- w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO, a w stosunku do danych szczególnej kategorii art. 9 ust. 2 lit. g RODO. W przypadku podania dodatkowych danych w sposób dobrowolny podstawą ich przetwarzania będzie zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO- w stosunku do danych zwykłych, natomiast w stosunku do danych szczególnej kategorii art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W przypadku podjęcia działań w oparciu o zapewnienie bezpieczeństwa naszych pracowników i dzieci przebywających na terenie placówki możliwe będzie przetwarzanie Państwa danych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. d RODO (przetwarzanie danych w celu ochrony żywotnych interesów pracowników i dzieci przebywających na terenie placówki).
  • dane zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkiem ustawowym, wymaganym w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Nie podanie tych danych uniemożliwi uczęszczanie dziecka do przedszkola, w okresie reżimu sanitarnego związanego z możliwością zakażenia koronawirusem i zachorowaniem na covid-19. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i nie wpłynie na możliwość uczęszczania dziecka do przedszkola. Zgodę można w każdej chwili wycofać, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wysyłając maila na adres: pm2.przeworsk.um.gov.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, na adres naszej placówki. Można też taki wniosek o wycofanie zgody zgłosić pisemnie w naszej placówce.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  • posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 
Nie podanie danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
 
Dyrektor Przedszkola
Barbara Bujny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Przeworsku, informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń i uroczystości publicznie otwartych, nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. – RODO) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzenia i uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czytaj całość
 
Uczymy dzieci


 

Facebook
 
 
Praca na odległość


 
630 lat praw miejskich
 
Obecnie na stronie
Copyright © Urząd Miasta Przeworska
betvolem.combetlikegir.comanadolu casinowiibet.comrestbetcdn.comebetebet.combetturkeytwitch viewer bothack forum